Prowadzę także zajęcia z emisji głosu dla nauczycieli, lektorów, dziennikarzy oraz osób pracujących głosem – w tym nauki prawidłowej fonacji dla pacjentów z rozmaitymi problemami foniatrycznymi, m.in. niedomykalnością wiązadeł głosowych czy guzkami śpiewaczymi.

Zajęcia obejmują w podstawowym zakresie:

  • higienę głosu
  • korekty sposobu oddychania
  • naukę oddychania żebrowo-przeponowego
  • naukę prawidłowej emisji głosu
  • doskonalenie dykcji
  • korektę tempa mowy
  • korektę intonacji

Wszystkie zajęcia mogą być również poszerzone o kulturę żywego słowa, a w dalszej kolejności także o pracę nad barwą głosu oraz jego siłą (impostacja)