Oferuję terapię indywidualną dzieci i dorosłych z zakresu logopedii i rehabilitacji mowy.
W trakcie zajęć logopedycznych, w zależności od potrzeb i oczekiwań:

  • dokonuję diagnozy wraz z opinią pisemną
  • przeprowadzam konsultacje z rodzicami dziecka
  • opracowuję plan ćwiczeń oraz instruktaż
  • przeprowadzam terapię opóźnionego rozwoju mowy
  • prowadzę wczesną terapię logopedyczną dla dzieci poniżej 3 roku życia
  • wspieram rozwój mowy w połączeniu z terapią pedagogiczną
  • koryguję nieprawidłową wymowę głosek – w tym: seplenienie, rerania, kappacyzm i inne
  • koryguję zaburzenia płynności mowy (jąkanie)
  • prowadzę terapię zaburzeń mowy, języka oraz komunikacji
  • prowadzę terapię pacjentów dorosłych po urazach, z afazją oraz dyzartrią